ฮาร์ยินเดอร์ กอร์  (เจนนี่)

ผู้ให้คำปรึกษา  นักบำบัดรายบุคคล คู่ และคู่สมรส

ที่ตั้ง กรุงเทพฯ & ออนไลน์

ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ (ระดับดีมาก ) ภาษาฮินดี ภาษาปัญจาบ และภาษาอูรดู (พูดได้คล่อง)

กาศึกษา MS PSYCHOTHERAPY AND COUNSELLING, BSC HOME SCIENCE

เทคนิคการของเจนนี่ทำให้เธอสามารถช่วยเหลือลูกค้าจำนวนมากที่รู้สึกติดขัดหรือประสบปัญหาในการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ของพวกเขา วิธีการของเจนนี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบำบัดเชิงลึกสำหรับบุคคลเพื่อสำรวจระดับพฤติกรรมและไตร่ตรองว่าสิ่งเหล่านั้นส่งผลต่อพวกเขาอย่างไร เจนนี่ทำงานอย่างอดทนกับลูกค้าเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับตนเองได้อีกครั้ง เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการปลดปล่อยตนเองจากความทุกข์ใจและพัฒนาเป้าหมายทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมรูปแบบการบำบัด ได้แก่ การบำบัดพฤติกรรมทางอารมณ์อย่างมีเหตุผล (REBT) การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) และการบำบัดด้วยการป้องกันการตอบสนองทางอารมณ์ (ERP)