บริการให้คำปรึกษาสำหรับคนไทย
  • บริษัท เคาน์เซลลิ่ง ไทยแลนด์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2561 เราคือผู้ให้บริการคำปรึกษาที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง สำนักงานของเราอยู่ที่เชียงใหม่ กรุงเทพ และ ช่องทางออนไลน์สำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาคนไทยจากทั่วโลก ทีมผู้ให้คำปรึกษาของเรามีความพร้อมทางด้านภาษา ทั้งไทย อังกฤษ อินโดนีเซีย  ฮินดู ปัญจาบ อูรดู เป็นต้น  ซึ่งทีม นักจิตบำบัด ของเรามีทั้งผู้ให้คำปรึกษาเพศชายและหญิงกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งเรื่องความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์คู่รักต่างชาติ คำปรึกษาแก่เด็กและครอบครัว ผู้มีบาดแผลทางใจ ผู้มีภาวะกระทบกระเทือนทางใจจากเหตุการณ์ร้ายแรง(PTSD) รวมไปถึง LGBTQ+

บริการให้คำปรึกษาที่ได้รับความนิยม

counselling คือ

Counselling คือ

การให้คำแนะนำ และการสนับสนุนที่มอบให้กับบุคคลหรือคู่รักเพื่อช่วยให้พวกเขาเผชิญและเอาชนะปัญหาและความท้าทายหรือทำการตัดสินใจที่สำคัญ

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา

ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่

ปรึกษาปัญหาชีวิตคู่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำบัดทางจิตที่ช่วยให้คู่รักปรับปรุงความสัมพันธ์และแก้ไขความขัดแย้ง

Counselling คือ

CBT คือ

CBT คือเทคนิคการให้คำปรึกษา ที่เป็นการบำบัดรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการช่วยให้ผู้รับบริการเรียนรู้วิธีการรับรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบความคิดเชิงลบหรือก่อกวนที่อาจมีอิทธิพลเชิงลบต่ออารมณ์และพฤติกรรม

การให้บริการของเรา

Counselling Thailand

กรุงเทพ

บริการให้คำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาคนไทยที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาแบบเดี่ยว แบบคู่        รวมถึงวัยรุ่น และครอบครัว หรือความสัมพันธ์คู่รักต่างชาติ

รับคำปรึกษาที่เชียงใหม่

เชียงใหม่

บริการให้คำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาคนไทยที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาแบบเดี่ยว แบบคู่        รวมถึงวัยรุ่น และครอบครัว หรือความสัมพันธ์คู่รักต่างชาติ

3

ทางออนไลน์

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ กับผู้ให้คำปรึกษาคนไทย ที่สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) สำหรับผู้เข้ารับคำปรึกษาแบบเดี่ยว หรือแบบคู่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์คู่รักต่างชาติ

เรียนรู้เพิ่มเติมและจองปรึกษา ฟรี!!

               เรายังเข้าใจดีว่า การเข้ารับคำปรึกษา อาจสร้างความรู้สึกกังวล โดยเฉพาะในครั้งแรก ผู้เข้ารับคำปรึกษาของเรา มาด้วยหลายปัจจัย ทั้งแบบรายบุคคล ที่ต้องการรับมือ   ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความเครียดจากการทำงาน บาดแผลทางใจ ภาวะ PTSD ความเศร้าจากการสูญเสีย ทั้งไม่แน่ใจว่าควรจะถาม หรือ เล่าอย่างไร เรียบเรียงคำพูดไม่ถูก เราจึงเน้นให้ขั้นตอนตรงนี้ เกิดความสบายใจที่สุด 

               ทางเราจึงมีบริการคุยปรึกษาฟรี 15 นาที ผ่านวิดีโอคอล บริการนี้จะช่วยให้คุณได้สำรวจความรู้สึกของตัวเอง ภายในเวลา 15 นาทีที่ได้พูดคุยกันว่าคุณรู้สึกสะดวกใจที่  จะแชร์สิ่งต่างๆ กับผู้ให้คำปรึกษาคนนี้หรือไม่ ซึ่งภายในเวลา 15 นาที เดียวกันนี้ คุณอาจจะถามถึง การทำงานที่ผ่านมา ของผู้ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของคุณ หรือบอกสิ่งที่คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม บริการนี้เราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ คุณไม่ต้องรู้สึกกดดัน หลังจบการสนทนาแล้ว หากคุณรู้สึกสะดวกใจที่จะไปต่อ ผู้ให้คำปรึกษาจะ ให้ตารางวันและเวลาที่สะดวกแก่คุณ