Life Coach คือ

Life Coach คือ

Life Coach คือ เป็นคำค้นหาทั่วไป เช่น การให้คำปรึกษายังไม่คุ้นเคยสำหรับคนไทยจำนวนมาก บทบาทของไลฟ์โค้ชคือบุคคลซึ่งผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ ซึ่งให้คำแนะนำและสนับสนุนบุคคลหรือคู่รักเพื่อช่วยให้พวกเขาเผชิญหน้าและเอาชนะปัญหาและความท้าทายหรือทำการตัดสินใจที่สำคัญ

การทำงานกับไลฟ์โค้ชสามารถช่วยพัฒนาและเสริมทักษะเพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล ค้นหาความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตที่เป็นบวกมากขึ้น หรือเพื่อรับมือกับความท้าทายอื่นๆ ในชีวิต การฝึกสอนชีวิตเป็นทรัพยากรเพิ่มเติมหรือทางเลือกแทนการให้คำปรึกษาแบบดั้งเดิม

Life Coaching คือ?

ในสภาพแวดล้อมแบบมืออาชีพ เราชอบคิดว่าการฝึกสอนชีวิตคือการบำบัดด้วยการกระทำ ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราสนับสนุนและฝึกอบรมนักบำบัดของเราให้รวมเอาแนวทางประเภทนี้เมื่อจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลของลูกค้า

แนวทางการโค้ชชีวิตคือการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้คำปรึกษาหรือนักบำบัดและผู้รับบริการ ตั้งเป้าหมาย ระบุอุปสรรคที่มีอยู่ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อเอาชนะปัญหาเหล่านั้น โดยการช่วยให้ลูกค้าใช้จุดแข็งของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้การสนับสนุนที่ลูกค้าอาจต้องการเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ยาวนาน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับไลฟ์โค้ชในประเทศไทย

โดยพื้นฐานแล้ว คนไทยจำนวนมากอาจแสวงหาการโค้ชชีวิตเพื่อรับคำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่สำคัญของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หลายคนหันไปหาโค้ชชีวิตเพียงเพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างชีวิตที่มีความสุข มีความหมายมากขึ้น และน่าพึงพอใจ โค้ชชีวิตเป็นคำที่กว้าง นอกจากนี้ยังมีโค้ชธุรกิจ โค้ชชีวิตครอบครัว โค้ชอาชีพ โค้ชผู้นำ และโค้ชสุขภาพ แต่การโค้ชชีวิตจะเป็นประโยชน์มากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงอนาคตโดยรวม

ข้อได้เปรียบหลักอย่างหนึ่งของการแสวงหาการฝึกสอนชีวิตในเชียงใหม่ กรุงเทพฯ หรือทางออนไลน์คือโอกาสที่จะได้ข้อมูลเชิงลึกที่สดใหม่และมุมมองที่รอบรู้เกี่ยวกับปัญหาที่คุณมี คนส่วนใหญ่มองว่าการทำงานกับโค้ชชีวิตเป็นวิธีการเชื่อมโยงช่องว่างระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันของคุณกับชีวิตที่คุณจินตนาการไว้ ในขณะที่หลายคนยังใช้โค้ชชีวิตเพื่อช่วยค้นหาและระบุความหลงใหลและวางแผนเส้นทางอาชีพของพวกเขา ประโยชน์อื่นๆ ยังรวมถึง:

 • เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง
 • ชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น
 • การจัดการทางการเงินที่ดีขึ้น
 • มีความสุขกับงานและชีวิตส่วนตัวมากขึ้น
 • การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนและครอบครัว
 • ขจัดความสงสัย ความกลัว และความวิตกกังวล
 • สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 • สำรวจแรงจูงใจที่จะก้าวไปข้างหน้า
 • ค้นหาจุดแข็งภายในและจัดการจุดอ่อนของคุณ
 • การค้นหาและเพิ่มความมั่นใจของคุณ
 • ปรับแต่งลำดับความสำคัญของคุณ

ด้วยเหตุนี้ โค้ชชีวิตจึงมั่นใจได้ว่าพวกคุณกำลังสมัครและได้รับสิ่งที่จำเป็นเพื่อสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งคุณสามารถรับผิดชอบและมักจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานด้วยตัวเอง

Life Coach คือ

อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทำงานกับนักบำบัดและไลฟ์โค้ช?

คนที่โฆษณาว่าเป็นโค้ชชีวิตมักไม่ค่อยเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือนักบำบัด แม้ว่าอาจมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนในการทำงานกับไลฟ์โค้ชและนักบำบัด อาชีพที่แตกต่างกันทั้งสองนี้มีบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกต่างกันโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ โค้ชชีวิตมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันของคุณและสร้างอนาคตที่คุณต้องการ ในขณะเดียวกัน นักบำบัดจะสำรวจอดีต รูปแบบที่เป็นอยู่ และปัญหาเบื้องหลังของคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดการสถานะของคุณ

ตรงกันข้ามกับโค้ชชีวิต นักบำบัดหรือผู้ให้คำปรึกษาที่มีประสบการณ์จะมุ่งเน้นที่การค้นหา การรักษา และรักษาความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้คนก้าวผ่านความเจ็บปวดและความยากลำบากอื่น ๆ จากอดีตที่ส่งผลต่อตนเองในปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่การทำงานร่วมกับโค้ชชีวิตอาจช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาบางอย่างที่ไม่อาจแก้ไขได้ แต่โค้ชชีวิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนนักบำบัดจะไม่สามารถแก้ไขและรับทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้

ความแตกต่างที่สำคัญคือผู้ให้คำปรึกษาและนักบำบัดส่วนใหญ่จะมีวุฒิปริญญาโทและมีคุณสมบัติในการให้คำปรึกษาหรือจิตวิทยา และจะมีการเชื่อมโยงกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตที่มีใบอนุญาตอื่นๆ

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้การฝึกสอนชีวิตในบทบาทของการบำบัดด้วยการกระทำนั้นมีประสิทธิภาพสูง การให้คำปรึกษาของเรามีนักบำบัดชาวไทยที่เชี่ยวชาญและพูดได้สองภาษาภายในทีมให้คำปรึกษาของเรา ทำตามขั้นตอนต่อไปและติดต่อเราเพื่อรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี