นักจิตบำบัดของเรา

นักจิตบำบัดของเรา

ตั้งแต่ปี 2561 ที่ Counselling Thailand ให้คำปรึกษาทั้งแบบเดี่ยว และแบบคู่ รวมถึงความสัมพันธ์คู่รักไทย-ต่างชาติ เรามี นักจิตบำบัดที่กรุงเทพ และเชียงใหม่ ที่พร้อมให้คำปรึกษาในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภายในประเทศ รวมถึงต่างประเทศที่ที่อาจหาผู้ให้คำปรึกษาที่พูดภาษาไทยในต่างประเทศได้ไม่มากนัก ในมุมมองวัฒนธรรมไทยการเข้ารับคำปรึกษานับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่รวมถึงมีค่าใช้จ่ายที่ต้องคำนึงถึง เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เรามีบริการพูดคุยปรึกษาฟรี 15 นาที กับผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเคสของคุณ การได้พูดคุยกันจะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการให้ปรึกษาและคลายความสงสัยเบื้องต้น

นักจิตบำบัดของเรา

สามารถดูข้อมูลและประเภทของบริการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ขั้นตอนการให้คำปรึกษา, เทคนิคการให้คำปรึกษา หรือ FAQ 

นักจิตบำบัดของเรา

ปรึกษาออนไลน์

เป็นไท เทวินทร์  (ดอย)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาประยุกต์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

นักจิตบำบัดของเรา

ณัฐนารี มินทะขัติ (จี๊ป)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา

 

นักจิตบำบัดของเรา

ฏาว แสงวัณณ์  (ฏาว)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

นักจิตบำบัดของเรา

เรณุกา ทองเนียม (พริม)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

ฮาร์ยินเดอร์ กอร์  (เจนนี่)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตบำบัด และจิตวิทยาการปรึกษา พชร โตอ่วม (เปรียว)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

ศุภสิทธิ์ เกียรติพัฒนานนท์ (โบ๊ท)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการปรึกษา 

ทำนัดกับนักจิตบำบัด

หลังจากที่ได้อ่านประวัติของผู้ให้คำปรึกษาคุณอาจจะมีผู้ให้คำปรึกษาที่อยากจะทำการพูดคุยด้วยอยู่ในใจ ก่อนการคัดเลือกผู้ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องกรอก  แบบฟอร์มความต้องการเบื้องต้น สั้นๆและข้อมูลจะถูกรักษาเป็นความลับ จะเป็นประโยชน์กับเราที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุด และ เราจะทำการอีเมล์เพื่อบอกวันเวลาที่สะดวกเพื่อคุย 15 นาทีกลับไป

                                สำหรับระยะเวลาที่เหมาะสม เราแนะนำที่ 60 นาที 90 นาที และ 120 นาที                                                                 สามารถดูอัตราค่าให้คำปรึกษาได้ที่ ค่าบริการและการนัดหมาย