อัตราค่าบริการและการนัดหมาย

ให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล 

เชียงใหม่และกรุงเทพ

อัตราค่าบริการครั้งแรก :  

ราคา 3,745 บาท ระยะเวลา 90 นาที

ครั้งต่อไป :

ระยะเวลา 60 นาที    ราคา   2,675   บาท

ระยะเวลา 90 นาที    ราคา   3,745   บาท

ระยะเวลา 120 นาที กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ให้คำปรึกษาแบบรายคู่

เชียงใหม่และกรุงเทพ

รับคำปรึกษาแบบรายคู่ครั้งแรก :

ทางเราขอแนะนำ ให้แต่ละท่านรับคำปรึกษาแบบรายบุคคล (ระยะเวลา90นาที) ก่อน และ ตามด้วยรับคำปรึกษาร่วมกัน (ระยะเวลาอีก 90 นาที) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น 

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเรื่องเวลาตามที่เราแนะนำ ทางเราสามารถปรับเวลาให้สั้นลงเป็น  60 นาทีได้หากท่านต้องการ 

ครั้งต่อไป :

ระยะเวลา 60 นาที    ราคา   2,675   บาท

ระยะเวลา 90 นาที    ราคา   3,745   บาท

ระยะเวลา 120 นาที  กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ให้คำปรึกษาทางออนไลน์ทั่วโลก แบบรายบุคคลและแบบคู่

รับคำปรึกษาทางออนไลน์ครั้งแรก – แบบรายบุคคล

*ในกรณีครั้งแรก ทางเราขอแนะนำ ระยะเวลา 90 นาที ราคา 3,745 บาท

ครั้งต่อไป :

ระยะเวลา 60 นาที    ราคา   2,675   บาท

ระยะเวลา 90 นาที    ราคา   3,745   บาท

ระยะเวลา 120 นาที กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

รับคำปรึกษาทางออนไลน์ครั้งแรก – แบบรายคู่

ทางเราขอแนะนำให้แต่ละท่านรับคำปรึกษาแบบรายบุคคล (ระยะเวลา90นาที) ก่อน และตามด้วยรับคำปรึกษาร่วมกัน (ระยะเวลาอีก 90 นาที) เพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น  ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเรื่องเวลาตามที่เราแนะนำ ทางเราสามารถปรับเวลาให้สั้นลงเป็น 60 นาที ได้หากท่านต้องการ  

สำหรับลูกค้าต่างประเทศ สามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ , บัตรเครดิต หรือเดบิต ผ่าน Paypal  

 

การชำระเงินและนโยบายการยกเลิก

ก่อนเข้ารับบริการหรือการนัดหมายทั้งหมด จะต้องชำระเงินล่วงหน้า ก่อน 48 ชั่วโมง สำหรับการนัดหมายใหม่ และการยกเลิก จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง กรณีแจ้งหลังจาก 48 ชั่วโมง จะไม่สามารถของรับเงินคืนได้ 100 % เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

การชำระเงิน

สามารถชำระเป็นเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ โอนเงินธนาคารระหว่างประเทศโดยผ่านระบบผู้ให้บริการ WISE หรือ PAYPAL

** ขอแจ้งให้ทราบเนื่องจากทางเราไม่มีอุปกรณ์เครื่องรูดบัตรในสำนักงาน ในกรณีต้องการชำระเงินด้วย บัตรเครดิต หรือเดบิต เราจะส่งใบแจ้งหนี้ผ่านระบบ PAYPAL เพื่อชำระเงิน **