ปรึกษาออนไลน์

เป็นไท เทวินทร์  (ดอย)

ผู้ให้คำปรึกษา: วัยรุ่น วัยรุ่น บุคคลทั่วไป LGBT และวัยสูงอายุ

ที่ตั้ง: เชียงใหม่ หรือทางออนไลน์

ภาษา: ภาษาไทย และภาาาอังกฤษ (ระดับดีมาก)

การศึกษา : PHD APPLIED PSYCHOLOGY IN COUNSELING, MA GUIDANCE & PSYCHOLOGY COUNSELING, BA THEOLOGY

ดอยมีประสบการณ์ในด้าน: การต่อสู้ของวัยรุ่นและวัยรุ่น, ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ, การจัดการความเครียดในที่ทำงาน, การค้นหาตัวตนทางเพศ, การเสริมพลังให้กับ LGBTQ, การยืนยันเรื่องเพศ, การแยกตัวจากอคติทางศาสนา, การปลดปล่อยความเจ็บปวดในวัยเด็กและประสบการณ์ในวัยเด็กที่เลวร้าย

ในขณะที่ดอยเกิดในประเทศไทยในครอบครัวเกษตรกรรม เขาได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาชีวิตของเขาอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตนเอง และการเดินทางอย่างกว้างขวาง เขาได้เยี่ยมชมและศึกษาสังคมมากมายเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของโลกที่ใหญ่กว่านอกเหนือจากเงื่อนไขทางวัฒนธรรมของเรา เขาเชื่อว่าความเห็นอกเห็นใจตนเอง การเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และการใช้ชีวิตที่ยืดหยุ่นเป็นกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ

ดอยเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีวิตของตนเองได้ เขาสนุกกับการสนับสนุนผู้คนให้ทำสิ่งนี้ด้วยการสนทนาที่เป็นมิตรและสนับสนุน และใช้ Satir Model, DBT (Mindfulness) และแนวทาง CBT